Znanje za vašo varnost.
Servisiranje in vzdrževanje sprinkler sistemov in naprav MINIMAX
Servisiranje in vzdrževanje sprinkler sistemov in naprav VIKING

VZDRŽEVANJE IN SERVISIRANJE SISTEMOV IN NAPRAV MINIMAX IN VIKING

Za Vaše varno počutje in v izogib morebitnim visokim kaznim poskrbimo za ustrezno servisiranje in vzdrževanje Vaših sprinkler sistemov.

Ali veste da:

  • morate v skladu z zakonodajo**V skladu s 4. členom, prva alineja, prvi odstavek »pravilnika o pregledovanju in preizkušanju vgrajenih sistemov aktivne požarne zaščite (uradni list RS 45/07 z dne 25.5.2007 in 102/09 z dne 11.12.2009) skrbeti za redno vzdrževanje vgrajenega sistema aktivne požarne varnosti?
  • za vzdrževanje in izdajo ustreznih dokazil lahko poskrbi le pooblaščeni serviser?
  • bo tehnični preglednik zahteval dokazilo o rednem vzdrževanju in servisiranju sistema?
  • večina ostalih ponudnikov za vzdrževanje nima potrebnih pooblastil in bodo v primeru škodnega zahtevka težave z zavarovanjem?
Rešitev
Rešitev

Smo edini pooblaščeni serviser in vzdrževalec sprinkler sistemov in naprav proizvajalcev Minimax in Viking.

Odlika
Odlika

Naša odlika so izšolani in certificirani serviserji z dolgoletnimi izkušnjami in znanjem na področju požarne varnosti.

Dokazilo
Dokazilo

Tehnični preglednik bo zahteval dokazilo o rednem vzdrževanju in servisiranju sistema. Mi vam ga zagotovimo.

Protipožarni sistemi d.o.o. je podjetje, ki sta ga partnersko ustanovili podjetji IMP, d.d. in Zarja Elektronika d.o.o.